Prezident republiky zaslal blahopřání čínskému prezidentovi

1. října 2022

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v sobotu dne 1. října 2022 blahopřejný dopis Si Ťin-pchingovi, prezidentovi Čínské lidové republiky. 
 
Vážený pane prezidente, drahý příteli, 
 
dovolte mi, abych Vám i čínskému lidu upřímně poblahopřál k 73. výročí vyhlášení Čínské lidové republiky. Připomínáme si také 73. výročí navázání diplomatických styků mezi našimi zeměmi. Zejména nyní, ve složité době, kterou si celý svět v posledních měsících prochází, považuji za důležité udržovat dobré vztahy s partnerskými zeměmi. A Čína je jednou z nich. 
 
I přes turbulence, kterými si naše vzájemné vztahy v posledních letech prošly, věřím, že pozitivní věci budou v budoucnu převažovat a že naše partnerství dojde novému rozpuku. Rád konstatuji, že navzdory pandemii Covid-19 se spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou, především v oblasti obchodní a ekonomické, nadále úspěšně rozvíjí. Věřím, že velkou měrou jste k těmto dobrým výsledkům přispěl i Vy, vážený pane prezidente. Nesmírně si proto vážím toho, že Vás mohu nazývat svým přítelem.  
 
Velmi rád bych se s Vámi ještě do konce mého volebního období osobně setkal, doposud mi však lékaři cestování leteckou dopravou nedoporučují. Přesto věřím, že pokud se můj zdravotní stav nezlepší, najdeme jiný způsob našeho společného rozloučení. 
 
Letošní rok je pro Čínu velmi významným, již příští měsíc zahájí Komunistická strana Číny v pekingském Velkém sále lidu svůj jubilejní 20. sjezd. Přeji, aby tato událost naplnila i Vaše osobní očekávání. Pevně věřím, že se také brzy podaří eliminovat další šíření koronaviru SARS-CoV-2, který v uplynulých měsících uzavřel velká čínská obchodní centra a zkomplikoval život desítkám milionů lidí po celé Číně. 
 
Vážený pane prezidente, přeji Vám především pevné zdraví, ale také mnoho úspěchů a čínskému lidu mír a prosperitu.  
 
S úctou 
 
Miloš Zeman 
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky