Prezident republiky zaslal gratulaci rakouskému prezidentovi

9. října 2022

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v neděli dne 9. října 2022 gratulační dopis Alexanderu Van der Bellenovi, prezidentovi Rakouské republiky.

Vážený pane prezidente, milý Sašo,

dovol mi, abych Ti ze srdce pogratuloval k opětovnému zvolení prezidentem Rakouské republiky.

Tvé zvolení již v prvním kole prezidentské volby je důkazem skvělé reprezentace země a velké důvěry, kterou do Tebe rakouský národ vkládá. Je a bylo mi nesmírnou ctí, že jsem většinu svého mandátu mohl sdílet právě s Tebou a nazývat Tě svým přítelem. Je to i z velké části díky Tobě, že vztahy mezi Českou a Rakouskou republikou jsou možná nejlepší v historii. Věřím, že i v době Tvého druhého mandátu dojde k jejich dalšímu úspěšnému rozvoji, a to jak na bilaterální, tak i multilaterální úrovni. Válečný konflikt na Ukrajině nám totiž jasně ukázal, jak dokáže být mír křehký. Demokratické země tak musí stát ještě více než kdy jindy při sobě a bránit hodnoty, na kterých byly vystavěny.

Milý příteli, bylo by mi nesmírnou ctí a potěšením, kdybych Tě mohl ještě do konce mého mandátu přivítat i s manželkou na Pražském hradě. Rád bych Ti také popřál pevné zdraví a hodně úspěchů ve Tvém profesním i soukromém životě.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky