Prezident republiky zaslal dopis Angele Merkelové

10. prosince 2021

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v úterý dne 7. prosince 2021 dopis Angele Merkelové, kancléřce Spolkové republiky Německo.

Vážená paní kancléřko,

dovolte mi, abych Vám u příležitosti konce Vašeho mandátu ve funkci kancléřky popřál ze srdce mnoho úspěchů jak v osobním, tak i dalším profesním životě. Zároveň bych chtěl využít této příležitosti, abych Vám pogratuloval k Vaší mimořádně úspěšné kariéře a poděkoval za Váš dlouhodobý přínos pro česko-německé vztahy.

Sám jsem velkou část svého profesního života strávil v aktivní politice, a tudíž vím o jak namáhavý a mnohdy nevděčný úděl se jedná. Zároveň je však služba vlasti i vášní, kterou lze jen těžko něčím nahradit. Vaši obdivuhodnou politickou kariéru jsem pečlivě sledoval od samého počátku a pro mě jste ztělesněním jednoho z posledních opravdových homo politicus. V době, kdy se věci mění závratnou rychlostí a mnozí politici odcházejí a přicházejí bez zanechání výraznější dějinné stopy, jste Vy představovala více než šestnáct let maják stability nejen pro Spolkovou republiku Německo, ale pro celou Evropskou unii.

Vaše pověstná rozvaha a mimořádné vyjednávací schopnosti dokázaly mnohdy udržet jednotu společné Unie v pro ni kritických chvílích, kdy je nutné dělat i obtížná rozhodnutí, která mohou mít globální dopad. Zároveň je to z velké části Vaší zásluhou, že bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jsou nejlepší v novodobé historii. Česká republika se na Vás v kritických chvílích mohla vždy spolehnout a v této souvislosti mohu upřímně konstatovat, že nám budete chybět.

Vím, že Česká republika a zejména Praha má ve Vašem srdci speciální místo a dovolte mi Vás tudíž pozvat do našeho hlavního města k osobní návštěvě. Bylo by mi nesmírnou ctí, kdybych mohl případné setkání využít k osobnímu poděkování a uznání všeho, co jste pro naše vztahy vykonala.

Vážená paní kancléřko, dovolte mi Vám závěrem popřát pevné zdraví a budu se těšit na příští osobní setkání.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky