Prezident republiky zaslal dopis arménskému prezidentovi

5. ledna 2023

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 5. ledna 2023 dopis prezidentovi Arménské republiky Vahagnu Chačaturjanovi.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi připomenout, že dne 5. ledna 2023 uplyne přesně 30 let od navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Arménskou republikou.

Těší mě, že bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Arménskou republikou jsou dlouhodobě přátelské a spolupráce v mnoha oblastech se úspěšně rozvíjí. Arménie je jedním
z významných partnerů v regionu. Základem vzájemných vztahů jsou mezilidské kontakty,
od nejvyšší politické úrovně až po kontakty na úrovni běžných občanů a profesionálů z různých oborů. Jsem rád, že tyto kontakty jsou četné a daly vzniknout pevnému poutu mezi našimi národy.

Rád bych oběma zemím k tomuto významnému výročí upřímně poblahopřál a vyjádřil přání, aby se vynikající vztahy mezi Českou republikou a Arménií i nadále rozvíjely ve všech oblastech společného zájmu.

Přeji Vám osobně, Excelence, i lidu Vaší země mnoho úspěchů a prosperitu.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky