Prezident republiky zaslal dopis britskému králi

10. září 2022

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v sobotu dne 10. září 2022 dopis Jeho Veličenstvu Karlovi III., králi Spojeného království Velké Británie a Severního Irska u příležitosti prohlášení za krále.

Vaše Veličenstvo,

dovolte mi, abych využil této příležitosti a popřál Vám hodně sil a úspěchů ve Vaší nové roli. Váš nástup na trůn přichází ve velmi nelehké době, kdy mnozí lidé mají pocit, že jejich staré jistoty se hroutí, a obavy z nejisté budoucnost sílí. Britští panovníci mají v této souvislosti historicky nezastupitelnou úlohu. Jejich vláda a oddanost monarchii představuje nejen pro občany Velké Británie, ale pro celý svět určitý maják stability, ke kterému mohou v těžkých časech vzhlížet.

Vaše Veličenstvo, můj osobní vztah k Velké Británií pro mě byl vždy srdeční záležitostí. Vynikající vzájemné vztahy mezi našimi zeměmi mají dlouhou historickou tradici, a to i co se rodokmenu královské rodiny týče. Věřím, že Vaše panování naše vztahy dále prohloubí. Vím, že jste Českou republiku opakovaně navštívil, a bylo by nám nesmírnou ctí, kdybyste přijal pozvání k opětovné návštěvě naší krásné země v pozici Jeho Veličenstva krále Velké Británie a Severního Irska.   

Vaše Veličenstvo, dovolte mi, abych Vám závěrem ještě jednou popřál hodně zdraví a úspěchů ve Vaší práci i osobním životě.         

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky