Prezident republiky zaslal dopis indickému prezidentovi

8. dubna 2021

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal dopis Rám Náth Kóvindovi, prezidentovi Indické republiky.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vám popřál rychlé zotavení po náročné operaci srdce, kterou jste v minulém týdnu podstoupil. Jsem velmi rád, že operace se úspěšně zdařila a že jste již na cestě k uzdravení. Přeji Vám, ať je tato cesta co nejkratší a ať brzy naberete plnou sílu.

Nacházíme se v nelehké době, kdy pandemie Covid-19 nadále sužuje mnoho zemí po celém světě, mezi něž se řadí i Česká republika a Indická republika. Naše země si v posledních týdnech prošla těžkým obdobím, které se stalo výzvou nejen pro naši vládu, ale také
pro všechny naše občany. Také Indie se nyní potýká s rekordními nárůsty nových případů Covid-19. Jsem však přesvědčen, že pod Vaším pevným vedením se Indii podaří nejhorší dny překonat a vypořádat se s pandemií jednou provždy.

Rád vzpomínám na naše setkání během Vaší návštěvy v České republice v roce 2018. Jsem přesvědčen, že naše země, přestože geograficky vzdálené, spojuje pevné přátelství, založené na společných hodnotách. Věřím, že doba pandemie pouto mezi našimi národy ještě více upevní a stane se obdobím nových příležitostí pro rozvoj spolupráce v dalších oblastech.

Vážený pane prezidente, ještě jednou Vám přeji brzké uzdravení a mnoho sil v nadcházejících dnech a týdnech.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky