Prezident republiky zaslal dopis izraelskému prezidentovi

12. února 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 12. února 2020 gratulační dopis Reuvenu Rivlinovi, prezidentovi Státu Izrael.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych využil této slavnostní příležitosti a poblahopřál Vám jménem svým i jménem občanů České republiky k 30. výročí obnovení diplomatických styků mezi našimi zeměmi.

Vážím si přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael a jsem velmi rád, že se naše spolupráce rozvíjí nejen v ekonomické a bezpečnostní oblasti, ale také ve zdravotnictví, vědě a výzkumu.

Návštěva ministra zahraničních věcí Mošeho Arense v únoru 1990 se stala významným mezníkem ve vzájemných vztazích našich zemí. Opětovným navázáním diplomatických styků dne 9. února 1990 došlo k otevření nové kapitoly, která v následujících třiceti letech vedla k vytvoření pevného pouta přátelství a všestranné spolupráce. Jsem rád, že se znovunavázání diplomatických styků nestalo pouze právní formalitou, ale že se nám díky péči a porozumění podařilo vytvořit aktivní a oboustranně prospěšné partnerství, které, jak věřím, budou střežit také budoucí generace.

Vážený pane prezidente, rád bych Vás nejen jako prezidenta Izraele a také jako svého osobního přítele pozval k návštěvě České republiky. Bylo by mi ctí a potěšením, kdybych Vás mohl přivítat na Pražském hradě. Dovolte mi, abych Vám popřál pevné zdraví a mnoho úspěchu a izraelskému národu mír, blahobyt a prosperitu.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv