Prezident republiky zaslal dopis izraelskému prezidentovi

26. února 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 26. února 2020 dopis Reuvenu Rivlinovi, prezidentovi Státu Izrael.


Vaše Excelence,

v odpovědi na Váš dopis ze dne 5. února 2020 ve věci jurisdikce Mezinárodního trestního soudu nad situací v Palestině bych Vás tímto rád informoval, že Česká republika odpověděla na výzvu přípravného senátu k zaslání žádosti o umožnění vyjádření ve vztahu k „situaci ve Státu Palestina“.

Česká republika je toho názoru, že členství Palestiny v mezinárodních organizacích, nebo její připojení se k mnohostranným dohodám včetně statutu Mezinárodního trestního soudu, nemůže nahradit chybějící status svrchovaného státu. V tomto s Vašimi argumenty plně souzníme. Česká republika zároveň respektuje a důvěřuje nezávislosti Mezinárodního trestního soudu a jeho nestrannému rozhodování v souladu s Římským statutem a bude bránit jakékoli možnosti jeho případné politizace.

Doufám proto, že záležitost bude rozhodnuta na základě výše uvedených argumentů. V této souvislosti bych rád dodal, že Česká republika požádala jako vůbec první země o udělení statusu amicus curiae (přítel soudu) tak, aby jí bylo v budoucnu umožněno poskytnout svůj detailní právní rozbor k celému případu.

Vaše Excelence, dobře víte, že má země i já osobně jsme dlouholetými přáteli Izraele a jeho odhodlanými spojenci. Skutečnost, že jsme vedle nemnohých jiných zemí otevřeně a hlasitě avizovali svou pozici k dotčenému otevřenému případu před Mezinárodním trestním soudem, je dalším konkrétním svědectvím o našem silném partnerství.

V úctě

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky