Prezident republiky zaslal dopis korejskému prezidentovi

10. července 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal dopis prezidentovi Korejské republiky Mun Če-inovi.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil z jarní Prahy a v této složité době popřál Vám i korejskému lidu především pevné zdraví.

V letošním roce slavíme 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Korejskou republikou a současně 5. výročí od uzavření Strategického partnerství mezi našimi zeměmi. Naše národy pojí hluboké přátelství založené na sdílených hodnotách a úctě k demokracii. Jsem proto nesmírně potěšen, že vzájemné vztahy a spolupráce v mnoha oblastech se úspěšně rozvíjejí a že Korejská republika patří mezi naše nejvýznamnější partnery v Asii a důležité investory v České republice. 

Rád vzpomínám na svou návštěvu Soulu v březnu 2001, stejně jako na naše osobní setkání v New Yorku v září 2017. Pevně doufám, že i Vaše návštěva Prahy v listopadu roku 2018, které jsem bohužel nemohl být přítomen, Vám přinesla potěšení.

Jsem nadšen, že plánovaná výstava u příležitosti oslav 30. výročí našich vzájemných vztahů bude umístěna právě na jednom z nádvoří Pražského hradu, kde se jí dostane zasloužené pozornosti odpovídající významu partnerství našich zemí. Další plánované akce se bohužel prozatím z důvodů pandemie COVID-19 nebudou moci uskutečnit, pevně však věřím, že se nám tento společný historický milník podaří ještě v budoucnu náležitě oslavit.

V souvislosti s koronavirovou krizí bych Vám rád pogratuloval k efektivním krokům, které v rámci boje s epidemií COVID-19 Korejská republika podnikla a díky kterým se stala vzorem pro další země. Oceňuji také úsilí, které naše vlády společně vynaložily při repatriacích našich občanů a při sdílení expertních zkušeností. Souhlasím s Vámi, že nyní je čas podniknout rozhodné kroky a využít nových příležitostí také v oblasti ekonomické. Vámi navržený „New Deal“ budiž další zajímavou inspirací.

Nedovedu si představit obnovu našich exportně zaměřených ekonomik bez mezinárodní spolupráce. Domnívám se proto, že letošní výročí by mohlo být impulsem pro oba naše národy k zintenzívnění spolupráce v oblasti vědeckého výzkumu, energetiky či nových technologií, jako jsou například biotechnologie, robotika, umělá inteligence, elektrická auta, či vodíková ekonomika. Rád bych Vás v této souvislosti ujistil, že české firmy jsou ke spolupráci s korejskými partnery plně připraveny.  

Jednou z nejúspěšnějších kapitol našeho strategického partnerství je oblast mezilidských vztahů. I přes geografickou vzdálenost k sobě mají občané našich zemí velmi blízko. Přímé letecké spojení, sdílení kulturních hodnot a zkušeností a další atributy pomáhají příslušníkům obou národů stavět pomyslný most mezi zdánlivě tak odlišnými kulturami. Udržení vysokého tempa a rozsahu aktivit v cestovním ruchu i oboustranné kulturní výměny považuji proto v rámci post-pandemického období rovněž za naši společnou prioritu. 

Velmi pozitivně vnímám Vaše odhodlání dosáhnout prostřednictvím dialogu trvalého míru na Korejském poloostrově. Domnívám se, že i přes proměnlivé postoje vedení KLDR jste zahájil zásadní proces, který by mohl časem ukončit desítky let nepřátelství. Ujišťuji Vás, že Česká republika stojí na straně Korejské republiky a Vaše úsilí plně podporuje.

Vážený pane prezidente, rád bych využil této příležitosti, abych Vám ještě jednou popřál pevné zdraví, mnoho úspěchů ve výkonu Vaší funkce, korejskému lidu mír a prosperitu a našemu vzájemnému přátelství trvající rozkvět.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

V Praze dne 18. června 2020

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky