Prezident republiky zaslal dopis Mezinárodní federaci odbojářů – Asociaci antifašistů

5. května 2021

Prezident republiky zaslal ve středu dne 5. května 2021 dopis adresovaný vedení Mezinárodní federace odbojářů – Asociace antifašistů při příležitosti 70. výročí jejího založení.

Vážený pane prezidente, vážený pane generální tajemníku, dámy a pánové,

když jsem byl požádán, zdali bych zaslal zdravici při příležitosti 70. výročí založení Mezinárodní federace odbojářů – Asociace antifašistů, neváhal jsem ani chvilku. Je mým potěšením přispět svým drobným vkladem k oslavám této renomované a záslužné organizace.

Od svého vzniku v r. 1951 totiž pomáhá udržovat paměť na jedno z nejtemnějších období lidské historie. I naši zemi si podmanil nelidsky brutální, zpupný a zotročují nacistický režim, který vedle armádních organizací pomohli zdolat také partyzáni a odbojáři, jejichž odkaz Vaše federace společně s více než dvacítkou členských národních organizací v evropských i mimoevropských zemích pečlivě střeží.

Do svého úsilí se Vám daří zapojovat také mladou generaci. To je zapotřebí obzvláště teď, v době, kdy se historie nezřídka stává služkou politiky a všemožní přepisovači dějin se snaží zamlčovat či přímo účelově překrucovat fakta, o nichž mnozí Vaši členové mohou podat očitá svědectví.

Přál bych si, abychom takové válečné hrůzy, jimž naši předkové čelili během druhé světové války a které následně daly vzniknout i Mezinárodní federaci odbojářů – Asociaci antifašistů, již nikdy nezažili. Jsem rád, že vám mohu jménem České republiky alespoň prostřednictvím tohoto dopisu poděkovat za to, že k tomu svým dílem přispíváte. Vaše odhodlání připomínat fakta, byť jakkoli tragická, a bránit mír a svobodu jsou inspirací a důkazem toho, že i v nepřehledné době postmoderní relativizace existují ideály, za které stojí bojovat.

Ještě jednou Vám gratuluji k výročí a přeji hodně zdraví, sil a elánu.

S pozdravem

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky