Prezident republiky zaslal dopis Radku Vondráčkovi

31. prosince 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 31. prosince 2020 dopis Radku Vondráčkovi, předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vážený pane předsedo,

dne 22.12.2020 jste mi předložil k podpisu zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Dne 28.12.2020 jsem Vám sdělil, že jsem se rozhodl svůj podpis pod tento zákon nepřipojit a zaslal jsem Vám tento zákon zpět k dalším opatřením.

Vzhledem k tomu, že zvolená formulace mého dopisu je v současné době předmětem mylné interpretace v rámci veřejného prostoru, rozhodl jsem se jej doplnit níže uvedeným způsobem.

Především zdůrazňuji, že jsem nevyužil svého práva ve smyslu čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a zákon nevetoval; v opačném případě bych to v dopise výslovně vyjádřil. K uplatnění veta projev mé vůle nesměřoval, což je ostatně zřejmé i z mých předchozích veřejných vyjádření. Vrácení zákona k dalším opatřením, jak jsem v dopise uvedl, znamená mnou nepodepsaný a nevetovaný zákon předložit k podpisu předsedovi vlády České republiky a následně k vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky.

Motivem mého takto zvoleného postupu je umožnit vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů ještě v prosinci 2020 a jeho následnou účinnost již od 1.1.2021, což jistě přispěje k vyšší přehlednosti právní úpravy a umožní lepší orientaci adresátům právní normy v jejich právech a povinnostech. Nevyužil jsem tak v plné míře lhůtu 15 dnů, která je mi jinak jako prezidentovi republiky dána právě ustanovením čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky.

S pozdravem

Miloš Zeman

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky