Prezident republiky zaslal gratulaci brazilskému prezidentovi

31. října 2022

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pondělí dne 31. října 2022 gratulační dopis Luizi Ináciovi Lulovi da Silvovi, prezidentovi Brazilské federativní republiky.


Vážený pane zvolený prezidente,

dovolte mi, abych Vám jménem lidu České republiky a jménem svým co nejsrdečněji blahopřál k Vašemu zvolení prezidentem Brazilské federativní republiky.

Česká republika a Brazilská federativní republika se dlouhodobě těší vřelým a přátelským vztahům. Jsem přesvědčen, že pod Vaším vedením se vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi budou nadále úspěšně rozvíjet ku prospěchu obou našich národů.

Dovolte, abych využil této příležitosti a pozval Vás k návštěvě České republiky. Věřím, že Vaše návštěva by byla impulsem k prohloubení vzájemné spolupráce a k plnému využití stávajícího obchodního, ekonomického ale také politického a kulturního potenciálu
česko-brazilské relace.

Dovolte, abych Vám popřál mnoho úspěchů ve Vaší důležité funkci, pevné zdraví a mnoho spokojenosti ve Vašem osobním životě.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky