Prezident republiky zaslal gratulaci indické prezidentce

26. července 2022

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v úterý dne 26. července 2022 blahopřejný dopis nově zvolené prezidentce Indické republiky Draupadí Murmúové.

Vážená paní prezidentko,

dovolte mi, abych Vám jménem lidu České republiky a jménem svým co nejsrdečněji blahopřál k Vašemu zvolení prezidentkou Indické republiky a k nástupu do funkce.

Česká republika a Indická republika se dlouhodobě těší vřelým a přátelským vztahům. V posledních letech zažívají vztahy mezi oběma zeměmi značný rozvoj v politické a ekonomické oblasti stejně jako ve vědecké a kulturní spolupráci.

Je naším zájmem, aby se i do budoucna mnohostranné partnerství mezi našimi zeměmi rozvíjelo k prospěchu a posílení přátelství mezi Českou republikou a Indickou republikou.

Využívám této příležitosti, abych Vám popřál mnoho úspěchů v práci, pevné zdraví a mnoho spokojenosti ve Vašem novém poslání.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky