Prezident republiky zaslal gratulaci kuvajtskému emírovi

1. října 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační telegram šejchu Nawafu Al-Ahmad Al-Džabír Al-Sabahovi, emírovi Státu Kuvajt.

Vaše výsosti,

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky poblahopřál ke jmenování emírem Státu Kuvajt.

Přátelské vztahy mezi našimi zeměmi navazují na tradici dlouholeté spolupráce především v oblasti ekonomické diplomacie a lázeňství. Věřím v posilování našich vzájemných vazeb i v budoucnu. Jsem přesvědčen, že Stát Kuvajt bude za Vaší vlády s úspěchem čelit mnoha výzvám a i nadále zůstane prosperující a stabilní zemí v regionu.

Vaše výsosti, rád bych využil této příležitosti a popřál Vám mnoho sil v nové funkci, pevné zdraví a mnoho štěstí.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky