Prezident republiky zaslal gratulaci Michailu Gorbačovovi

2. března 2021

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v úterý dne 2. března 2021 gratulaci Michailu Gorbačovovi, prezidentovi Mezinárodního fondu pro socioekonomický a politologický výzkum a bývalému prezidentovi Sovětského svazu.

Vážený Michaile Sergejeviči,

jménem České republiky i jménem svým Vám co nejsrdečněji blahopřeji ke kulatým narozeninám!

Vážíme si Vás jako jednoho z největších světových státníků. Vaše jméno je spojeno s hlubokými proměnami v Sovětském svazu, které podstatným způsobem přepsaly politickou mapu světa a doslova změnily osudy i naší země. Jsme přitom upřímně rádi, že Vaše vysoká mezinárodní autorita, obrovské zkušenosti, znalosti i energie aktivně mění svět dodnes.

S radostí vzpomínám na naše poslední setkání v Moskvě a doufám, že brzy budeme mít příležitost se znovu vidět. Přeji Vám, drahý Michaile Sergejeviči, pevné zdraví, nevyčerpatelnou energii, štěstí, prosperitu a úspěch ve Vaší různorodé práci.

V dokonalé úctě

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky