Prezident republiky zaslal gratulační dopis Eduardu Harantovi

22. června 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační dopis Eduardu Harantovi k jeho 90. narozeninám. Dopis publikujeme u příležitosti oslavy životního jubilea Eduarda Haranta ve Vídni.

Vážený pane Harante,

dovolte mi, abych využil slavnostní příležitosti a popřál Vám srdečně všechno nejlepší k Vašim 90. narozeninám.

K přání pevného zdraví, štěstí a spokojenosti bych rád připojil také poděkování jménem svým i jménem českých občanů za Vaši celoživotní činnost ve prospěch české komunity ve Vídni a česko-rakouského přátelství.

Vážím si toho, že jste v nemalé míře přispěl k rozvoji a harmonizaci vztahů mezi Českou a Rakouskou republikou. Vaše mecenášství pak přivedlo k životu nebo alespoň usnadnilo fungování řadě významných projektů, včetně Školy Komenského ve Vídni, na níž mi vždy velmi záleželo. Vím, že jste se pro mladou generaci Čechů ve Vídni stal vzorem, a věřím, že čeští žáci a studenti jsou také díky Vašemu odkazu jednou ze záruk pokračování přátelství mezi Českou a Rakouskou republikou.

Vážený pane Harante, dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za Vaše úsilí a popřál Vám vše dobré do následujících let.

S výrazem nejhlubší úcty

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky