Prezident republiky zaslal gratulační dopis italskému velvyslanci

1. června 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační dopis velvyslanci Italské republiky v ČR Francescu Saveriu Nisiovi.

Vaše Excelence,

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky srdečně poblahopřál u příležitosti státního svátku Dne republiky.

Vážím si výborných vztahů mezi Italskou a Českou republikou, které jsou založeny na sdílení společných hodnot a také na oboustranně prospěšné spoluprací v politické, ekonomické i kulturní oblasti. Pevně věřím, že moje plánovaná podzimní státní návštěva Vaší země přispěje k prohloubení tradičně vynikajících vazeb mezi našimi národy.

Vím, že letošní připomínka Dne republiky nebude pro Itálii snadná kvůli ztrátám, které Vaše země utrpěla vlivem nákazy Covid-19. Dovolte mi, aby vyjádřil nejen soustrast pozůstalým obětí pandemie, ale také úctu k práci všech, kteří se této hrozbě postavili.  S nadějí sleduji pozitivní vývoj v posledních týdnech a přeji italskému národu co nejrychlejší zotavení. 

Před námi stojí úkol překonat ekonomické důsledky epidemie na národní i evropské úrovni. Jsem si jist, že Česká republika a Itálie budou nadále blízkými partnery, jako tomu bylo nejen v tomto nelehkém období, ale i v posledních více než sto letech našich vzájemných vztahů.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky