Prezident republiky zaslal gratulační dopis lotyšskému prezidentovi

20. června 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační dopis prezidentovi Lotyšské republiky Egilu Levitsovi.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych využil této slavnostní příležitosti a srdečně Vám poblahopřál k Vašemu jubileu.

Těším mě výborná úroveň vztahů mezi našimi zeměmi založená na sdílených hodnotách a spolupráci v ekonomice, kultuře i bezpečností oblasti. Česko a Lotyšsko jsou si blízkými partnery v Evropské unii, Severoatlantické alianci i v rámci dalších mezinárodních formátů, včetně Iniciativy tří moří. Věřím, že se nám i nadále bude dařit nacházet styčné body v zájmech našich zemí a přispívat k rozvoji a prohlubování oboustranně prospěšné spolupráce.

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám popřál pevné zdraví a hodně úspěchu a spokojenosti ve Vašem osobním i profesním životě.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky