Prezident republiky zaslal gratulační dopis portugalskému prezidentovi

27. ledna 2021

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 27. ledna 2021 gratulační dopis Marcelu Rebelo de Sousovi, prezidentovi Portugalské republiky.

Vaše Excelence,

dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji pogratuloval k Vašemu znovuzvolení prezidentem Portugalské republiky. Vaše přesvědčivé vítězství v prezidentských volbách je pro mne důkazem důvěry, kterou ve Vás portugalští občané chovají.

Rád bych této příležitosti také využil k vyjádření solidarity s portugalským lidem v této nelehké době celosvětové pandemie. Pevně věřím, že díky probíhajícímu očkování dojde k brzkému zlepšení nastalé situace a pozvolnému návratu k našim dřívějším životům.

Velmi rád vzpomínám na svou návštěvu Portugalska a naše společné setkání v prosinci roku 2016. V této souvislosti mi bude potěšením Vám Vaši pohostinnost oplatit a přivítat Vás v samotném srdci Evropy na Pražském hradě. Věřím, že naše osobní setkání přispěje k dalšímu prohloubení vynikajících bilaterálních vztahů mezi oběma zeměmi, a to zejména na poli ekonomické spolupráce.

Dovolte mi, abych Vám popřál pevné zdraví a hodně úspěchů ve Vašem profesním i soukromém životě.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky