Prezident republiky zaslal gratulační dopis vietnamskému prezidentovi

5. února 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační dopis Nguyễn Phú Trọngovi, prezidentovi Vietnamské socialistické republiky.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, aby Vám jménem lidu České republiky i jménem svým vyjádřil srdečné blahopřání při příležitosti 70. výročí od navázání diplomatických styků mezi našimi zeměmi.

Vážím si tradičně přátelských vztahů s Vietnamskou socialistickou republikou a jsem rád, že vzájemná spolupráce se rozvíjí nejen v oblasti ekonomické a obchodní, ale také například v obranném průmyslu, školství či vědě a výzkumu.

S potěšením jsem přijal zprávu, že již letos v dubnu by mělo dojít ke spuštění přímé linky mezi Prahou a Hanojí, o které jsme společně usilovali. Pevně věřím, že toto letecké spojení přispěje k dalšímu rozvoji oboustranných vztahů a spolupráce mezi našimi národy.

Oceňuji také intenzitu vzájemných návštěv mezi představiteli obou zemí. Bylo mi ctí v dubnu minulého roku na Pražském hradě přivítat předsedu vlády Vietnamské socialistické republiky, se kterým jsme diskutovali mnohá témata společného zájmu. V této souvislosti mi dovolte, vážený  pane prezidente, abych zopakoval mé pozvání k návštěvě České republiky. Byl bych nesmírně potěšen, kdybych se s Vámi mohl opětovně setkat, tentokráte v České republice.

Vážený pane prezidente, přeji Vám pevné zdraví, mnoho úspěchů a osobní pohodu
a vietnamskému lidu prosperitu a mír.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv