Drobečková navigace


Prezident republiky zaslal gratulační dopis čínskému prezidentovi

25. října 2017

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 25. října 2017 gratulační dopis Xi Jinpingovi, prezidentovi Čínské lidové republiky, v souvislosti s jeho znovuzvolením generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny.


Excelence,

dovolte, abych Vám osobně poblahopřál ke znovuzvolení generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny v průběhu 19. sjezdu Komunistické strany Číny.

Vývoj čínské ekonomiky byl jedním z hlavních témat sjezdu, a proto bych Vám rád vyjádřil podporu v této otázce. Česká republika má své zkušenosti s transformací ekonomiky, jakkoli v několikanásobně menších dimenzích, a proto rozumíme, o jak náročný proces se jedná. Věřím, že nastoupený trend důrazu na spotřebu, služby a inovace za současného procesu restrukturalizace některých průmyslových sektorů povede ke zkvalitnění růstu.

Za zásadní z pohledu dalšího směrování našich bilaterálních vztahů považuji ustavené strategické partnerství, které přesně odráží současný stav naší relace, bere v úvahu zájmy obou stran a zároveň je dostatečně ambiciózní na to, aby pomohlo vztahy dále rozšířit a hlavně nastavit efektivní mechanismy spolupráce. Organizace prvního zasedání mezivládní komise v rámci našeho strategického dialogu je tak zásadním prvkem v  rozvoji našich bilaterálních vztahů.

Excelence, těším se na naše další setkání, kdy budeme moci v  přátelském rozhovoru pokračovat.

Přeji Vám, Excelence, i čínskému lidu mnoho úspěchů.


Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv