Prezident republiky zaslal gratulační telegram prezidentovi Burkiny Faso

22. prosince 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v úterý dne 22. prosince 2020 gratulační telegram Roch Marc Christian Kaborému, prezidentovi Burkiny Faso.

Vážený pane prezidente,

jsem velmi potěšen, že při příležitosti Vašeho znovuzvolení do úřadu prezidenta Burkiny Faso Vám mohu svým jménem a jménem svých spoluobčanů, zaslat upřímné a vřelé blahopřání.

Věřím, že důvěra, kterou Vám opětovně vyjádřili spoluobčané ve volbách, Vás bude nadále inspirovat k uskutečňování reforem, jež přispějí k zajištění blahobytu obyvatel Vaší krásné země.

Českou republiku a Burkinu Faso již po mnoho let pojí přátelské vztahy v mnoha oblastech. Jsem připraven společně s Vámi usilovat o jejich zachování a otevírat nové příležitosti ke vzájemné spolupráci.

Vaše znovuzvolení se časově shoduje s oslavou státního svátku. Dovolte mi, abych Vám i občanům Burkiny Faso popřál mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

Vážený pane prezidente, přeji Vám mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě. 

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky