Prezident republiky zaslal gratulační telegram zambijskému prezidentovi

19. srpna 2021

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační telegram Hakaindu Hichilemovi, prezidentovi Zambijské republiky.

Vaše Excelence,

přijměte laskavě mé srdečné blahopřání k Vašemu zvolení do funkce prezidenta Zambijské republiky.

Zambijská republika prokázala sílu své demokracie i svých institucí a může se směle považovat za příklad pro ostatní země světa. 

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a jsem hluboce přesvědčen, že tradiční přátelské vztahy mezi našimi národy se budou nadále úspěšně rozvíjet.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky