Prezident republiky zaslal kondolenci Jeho Svatosti papeži Františkovi

31. prosince 2022

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v sobotu dne 31. ledna 2022 kondolenci Jeho Svatosti papeži Františkovi:

Vaše Svatosti,

s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o skonu Jeho Svatosti emeritního papeže Benedikta XVI. Nejen katolickou církev, ale celý svět opustila významná osobnost, která se svým mimořádným vzděláním, intelektem a především lidským přístupem nesmazatelně zapsala do srdcí nás všech.

Pro všechny občany České republiky bylo nesmírnou ctí, když naši vlast v září roku 2009 Jeho Svatost papež Benedikt XVI. osobně navštívil. Jeho návštěva byla o to významnější, protože se konala při příležitosti svátku patrona českých zemí svatého Václava. Papež Benedikt XVI. během své cesty uctil mimo jiné i místo mučednické smrti sv. Václava v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi, kde se poklonil jeho ostatkům i Palladiu země České. Jednalo se tak bezpochyby o jeden z významných momentů moderních dějin České republiky.

Můžeme po pravdě konstatovat, že náš svět dnes opustil mimořádný člověk, který se výrazně zasadil o podobu dnešní katolické církve a jehož odkaz bude v našich srdcích žít i nadále.

Vaše Svatosti, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky vyjádřil upřímnou soustrast.

Miloš Zeman
prezident České republiky