Prezident republiky zaslal kondolenční telegram prezidentovi Maďarské republiky

24. června 2013 , Praha

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v úterý dne 24. června 2013 kondolenční telegram panu Jánosi Áderovi prezidentovi Maďarské republiky.

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v úterý dne 24. června 2013 kondolenční telegram panu Jánosi Áderovi prezidentovi Maďarské republiky.

Vaše Excelence,

s hlubokým zármutkem jsem vyslechl zprávu o skonu bývalého premiéra Maďarské republiky a mého dobrého přítele pana Gyuly Horna.

V premiérovi Hornovi odešla významná a silná osobnost maďarského politického života. Jsem přesvědčen, že jeho odkaz nebude zapomenut a že zůstane navždy ve vzpomínkách a srdcích maďarských občanů.

Dovolte mi, abych Vám i rodině premiéra vyjádřil jménem svým i jménem občanů České republiky upřímnou soustrast.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Hana Burianová, tisková mluvčí