Prezident republiky zaslal zvací dopis Jeho Svatosti papeži Františkovi

10. ledna 2017

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v úterý dne 10. ledna 2017 Jeho Svatosti papeži Františkovi zvací dopis k návštěvě ČR u příležitosti výročí 75 let od vypálení Lidic.


Vaše Svatosti,

letos si připomeneme 75. výročí tragické události, která dodnes vzbuzuje v našich srdcích smutek a bolest ze smrtí a utrpení nevinných, ale také odpor ke zvůli, krutosti a nemilosrdnosti. Touto smutnou událostí je vyhlazení obce Lidice, ke kterému došlo začátkem června 1942. Jednotky SS neušetřily muže, ženy ani děti; některé popravily na místě, jiní zemřeli později v koncentračních táborech, děti byly odvlečeny k takzvané převýchově.

Smutný osud Lidic je historickým traumatem, které si neseme po desetiletí v sobě. Nelze na něj zapomenout nejen z úcty k obětem, ale také proto, že věříme, že by měl sloužit jako varování. Dnešní svět má daleko od ideálu, stále se setkáváme s násilím a utrpením nevinných, s lidmi vyhnanými z domovů, matkami, které stejně jako lidické ženy ztratily děti kvůli lidské zlobě a bezohlednosti, a dětmi, které jako ty z Lidic byly oloupeny o dětství. I dnešní svět čelící, abych použil slova Vaší Svatosti, „postupnému násilí různých druhů a úrovní, válkám v různých zemích a na různých kontinentech, terorismu, organizovanému zločinu a nepředvídatelným aktům násilí“ má opět své „Lidice“.

Vaše Svatosti, pro občany mé vlasti by to byla nesmírná čest, kdyby se Vám podařilo najít ve Vašem náročném programu čas ke státní návštěvě České republiky u příležitosti tohoto smutného výročí vyhlazení Lidic začátkem června 2017. Jsem přesvědčen, že by Vaše přítomnost přinesla jednak útěchu tomuto místu, dále naději těm, kteří čelí útrapám dnešního světa, ale především připomenutí Evropě a světu, že smutný odkaz Lidic nic neztratil na aktuálnosti. Děti vyrůstající v oblastech ozbrojených konfliktů, kterých je dle zprávy UNICEF nejvíce od konce druhé světové války, a jejich matky zažívají stejné utrpení jako ty z Lidic před 75 lety.

Nejen pro české občany jsou Lidice symbolem bolesti a bezpráví, ale také hrdinství a naděje. Doufám, že během nadcházejících pietních akcí nezůstane zapomenut ani čin lidického faráře Josefa Štemberky, který odmítl opustit farníky i za cenu ztráty vlastního života. Symbolicky v den 145. výročí jeho narození byl Dominikem kardinálem Dukou představen nový mariánský obraz Panny Marie Lidické, který zobrazuje Pannu Marii bez dítěte, s prázdným rouchem v náručí. Symbolizuje jak utrpení matek odloučených v důsledku ozbrojených konfliktů od dětí, tak děti zbavené bezpečí matčiny náruče a dětství. I toto je poselství Lidic zaznívající k dnešnímu světu přes desetiletí.

Od vypálení Lidic brzy uplyne 75 let. Téměř stejné dlouhé je i období míru v mé vlasti. Nedaleko od původních Lidic vznikly Lidice nové, ve kterých opět žijí a pracují lidé. V říjnu 2012 navštívil lidický památník jako první německý prezident v historii Joachim Gauck, který si tímto gestem usmíření získal sympatie českého národa. Má vlast již nemá v sousedství nepřátele nýbrž partnery. Domnívám se, že by se proto Lidice mohly stát nejen místem, na němž velmi silně zasáhlo zlo, ale také místem připomínajícím sílu odpuštění, usmíření a naděje.

Vaše Svatosti, dovolte mi, abych Vám popřál vše dobré v novém roce 2017 a vyjádřil naději, že Vás budu moci v tomto roce přivítat v České republice.

S úctou


Miloš Zeman
prezident České republiky

 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky