Prezident republiky udělil milost a abolici

22. října 2018

Prezident republiky Miloš Zeman se dne 22. října 2018 rozhodl vyhovět jednomu žadateli o milost.

Prezident republiky se slitoval nad doživotně handicapovaným omilostněným a prominul mu roční trest odnětí svobody a zastavil trestní stíhání za opakovaný přečin zanedbání povinné výživy. Pan prezident tak umožnil omilostněnému, který při nedávné tragické události přišel o obě dolní končetiny, adaptovat se na pro něj novou nepříznivou životní změnu, aniž by musel nastoupit výkon nepodmíněného trestu se všemi důsledky, které s sebou uvěznění pro odsouzené přináší.

Prezident republiky považuje za potřebné zdůraznit, že svým rozhodnutím nijak neomlouvá osoby neplatící alimenty a že právo matky jeho nezletilého syna vymáhat dále dlužné výživné není udělením milosti nijak zkráceno. Pan prezident svým milosrdným činem pouze zamezil dalšímu neúměrnému ztížení již tak nezáviděníhodné situace zdravotně postiženého omilostněného.

Podnět k posouzení žádosti o milost byl panu prezidentovi předložen ministrem spravedlnosti JUDr. Janem Kněžínkem, Ph.D.,  a to na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2013 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti. Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání spolupodepsal podle čl. 63 odst. 3 Ústavy České republiky předseda vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky