Prezident vetoval novelu zákona o odpadech

2. května 2013 , Praha

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vrátil ve čtvrtek dne 2. května Poslanecké sněmovně zákon ze dne 27. dubna 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vrátil ve čtvrtek dne 2. května Poslanecké sněmovně zákon ze dne 27. dubna 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou projednán dne 13. února 2013.

Prezident republiky napsal předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil:

„Využívám své pravomoci dané čl. 50 Ústavy  České republiky a Poslanecké sněmovně zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vracím, a to z důvodu zásadního rozporu s § 95 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že na závěr třetího čtení Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vznesených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích, popřípadě jiných návrzích k návrhu zákona. Poté se sněmovna usnese, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas.

Dne 13. února 2013 hlasovala Sněmovna o pozměňovacím návrhu pana poslance Sivery, který dal pozměňovací návrh k odložení lhůty účinnosti u  likvidace fotovoltaických elektráren  z 1. června na 31. prosince letošního roku s tím, že  tento návrh nebyl Sněmovnou přijat (ze 167 poslanců bylo pro 71 a  proti 76). Nicméně Senát obdržel znění Poslanecké sněmovny, kde tento pozměňující návrh byl zapracován, a to chybou legislativního odboru Sněmovny a odsouhlasil tento text i s tímto zamítnutým pozměňujícím návrhem. Tím došlo k porušení Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, protože zaslala do Senátu jí neschválený návrh zákona.

Z tohoto ústavně právního důvodu vracím Poslanecké sněmovně zákon k novému projednání.“

Hana Burianová, tisková mluvčí