Prezident zaslal blahopřejný telegram Jeho Svatosti papeži Františkovi

14. března 2013 , Praha

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 14. března 2013 blahopřejný telegram Jeho Svatosti papeži Františkovi v souvislosti s jeho zvolením do funkce.

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 14. března 2013 blahopřejný telegram Jeho Svatosti papeži Františkovi v souvislosti s jeho zvolením do funkce.

Vaše Svatosti,

dovolte, abych Vám touto cestou jménem svým a jménem občanů České republiky poblahopřál k Vašemu zvolení do čela římskokatolické církve. Do zodpovědného poslání Vám přeji vše dobré, hodně zdraví, duševní i fyzické síly, vitality a pevné vůle.

Chtěl bych využít této příležitosti a tlumočit Vám pozvání, které zaslal již můj předchůdce ve funkci prezidenta republiky papeži Benediktovi XVI., na oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v červenci tohoto roku na Velehradě. Bylo by pro nás všechny velkou ctí, kdybyste se mohl slavnosti osobně zúčastnit.

S přáním všeho dobrého

Miloš Zeman
prezident České republiky

Hana Burianová, tisková mluvčí