Prezident zaslal blahopřejný telegram nizozemskému králi

3. května 2013 , Praha

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pátek dne 3. května 2013 blahopřejný telegram Jeho Veličenstvu Willemu - Alexanderovi, králi Nizozemského království, v souvislosti s jeho královskou korunovací.

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pátek dne 3. května 2013 blahopřejný telegram Jeho Veličenstvu Willemu - Alexanderovi, králi Nizozemského království, v souvislosti s jeho královskou korunovací.

Vaše Veličenstvo,

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky co nejsrdečněji poblahopřál k Vaší královské korunovaci.

Těší mě, že jsou vztahy mezi našimi zeměmi přátelské a že vyrůstají ze vzájemné úcty a oboustranné spolupráce. Pevně věřím, že budu mít příležitost se s Vámi osobně setkat a že naše společná jednání povedou k dalšímu prohloubení hospodářských, politických i kulturních vazeb mezi našimi zeměmi.

Přeji Vám, Vaše Veličenstvo, do dalších let pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů při dosahování cílů, které jste si pro sebe a pro svou zemi předsevzal.

Dovolte mi také, abych Vám při této příležitosti vyjádřil svou hlubokou úctu.

Miloš Zeman
prezident České republiky

Hana Burianová, tisková mluvčí