Prezident zaslal zvací dopis Jeho Svatosti papeži Františkovi

2. května 2013 , Praha

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal Jeho Svatosti papeži Františkovi dopis, ve kterém ho zve na oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které se budou konat v červenci tohoto roku na Velehradě.

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal Jeho Svatosti papeži Františkovi dopis, ve kterém ho zve na oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které se budou konat v červenci tohoto roku na Velehradě. Zvací dopis Jeho Svatosti papeži Františkovi předal ve středu dne 1. května 2013 na generální audienci ve Vatikánu Jindřich Forejt, ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky.

Vaše Svatosti,

chtěl bych tímto dopisem navázat na pozvání českých a moravských biskupů a také svého předchůdce ve funkci prezidenta České republiky k účasti na národní pouti na moravském Velehradě v červenci tohoto roku. Proto se připojuji k dopisu J.Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého.

Vaše návštěva v České republice v roce 1150. výročí příchodu věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu by byla velkou poctou pro nás pro všechny a zdůraznila by význam samotného jubilea, které je důležité pro stát i místní církev.

Cyrilometodějské působení dalo základy naší kultuře a vychází z něho duchovní, náboženské a kulturní dědictví českého národa. Společně se svatováclavským odkazem dokáže oslovit a inspirovat také dnes.

Jsem informován o úvaze, že by slavnosti mohli být přítomni patriarcha Moskevský a patriarcha Cařihradský. Společné setkání hlavy katolické církve s těmito představiteli by bylo historickou chvílí a jubileum slovanských věrozvěstů je pro ně ideální příležitostí.

Pevně věřím, že Vám Vaše povinnosti dovolí zvážit toto pozvání a že si společně s námi památku sv. Cyrila a Metoděje budete moci připomenout.

S přáním všeho dobrého

Miloš Zeman
Prezident České republiky

Hana Burianová, tisková mluvčí