Program prezidenta republiky při příležitosti oslav státního svátku České republiky 28. října 2023 

28. října 2023

Prezident republiky Petr Pavel se v sobotu dne 28. října 2023, při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, zúčastní pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, položí věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenuje generály AČR. 

hem tradičního slavnostního večera ve Vladislavském sále Pražského hradu vystoupí prezident republiky s projevem a udělí a propůjčí státní vyznamenání. 

Fotogalerie z celého dne zde.

Program oslav státního svátku dne 28. října 2023: 
(změna programu vyhrazena) 

9.00 – položení věnce prezidenta republiky k hrobu prezidenta T.G.Masaryka v Lánech 
(zástupce KPR a VKPR) 

10.00 – účast na pietním aktu u Národního památníku na Vítkově 
* tisk přítomen po celou dobu 

11.00 – položení věnce prezidenta republiky k soše T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí 
*fototermín 

12.00 – jmenování nových generálů na Pražském hradě 
(Míčovna) 

* tisk přítomen po celou dobu 
** Foto, TV, píšící – vstup na novinářský průkaz s vyznačením příslušné redakce 

Vstup pro novináře je středním traktem (vchod do KPR z II. nádvoří). Z protokolárních důvodů je nezbytné, aby se novináři dostavili nejpozději 30 minut před začátkem každého bodu programu, který se koná na Pražském hradě. Společenský oděv je podmínkou. Telefon pro nahlášení vjezdů: 224 373 209. 

 

20.00 – slavnostní ceremoniál udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu 

*Foto, TV, píšící - vstup pouze na akreditaci KPR (akreditace byla uzavřena ve středu 25. října 2023 ve 14.00 hodin) 

 

 

Odbor Komunikace KPR