Prohlášení Kanceláře prezidenta republiky

13. listopadu 2022

Kancelář prezidenta republiky v reakci na prohlášení Policie České republiky shrnuje dosavadní situaci ve věci bezpečnostních kontrol a zátarasů na Pražském hradě. Svůj další postup oznámí KPR příští týden.

Kancelář prezidenta republiky čelí soustavné kritice některých politických představitelů a zástupců médií, přestože dlouhodobě usiluje o zrušení nebo alespoň o změnu nastavení bezpečnostních kontrol osob na Pražském hradě. KPR apeluje na to, aby postup Policie ČR byl efektivní, odůvodněný a veřejnosti srozumitelný. Zároveň se KPR dosud vždy snažila podpořit Policii ČR při plnění jejích úkolů.

Dílčího úspěchu se KPR podařilo dosáhnout v době po pandemii, kdy z její iniciativy došlo ke změně kontrol z plošných na namátkové. Policie ČR však prosadila návrat k plošným kontrolám, mimo jiné s odkazem na zvýšená bezpečnostní rizika. Dne 26. dubna 2021 adresoval genmjr. Jan Švejdar dopis vedoucímu KPR s návrhem na obnovení plošných prohlídek osob a vozidel po dočasné úlevě v podobě prohlídek namátkových. Ve svém dopise tehdejší policejní prezident uvedl, že nepovažuje „za vhodné, ani za profesionální, upravovat nastavená bezpečnostní opatření v krátkých časových intervalech (v řádech jednotek měsíců)“.  

Před svým nástupem do funkce bezpečnostní prohlídky na Pražském hradě veřejně kritizoval první místopředseda vlády a ministr vnitra. Po jeho jmenování Policie ČR náhle změnila stanovisko a ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta Policie ČR oznámil KPR úplné zrušení bezpečnostních prohlídek osob při vstupu do areálu Pražského hradu. Tuto náhlou změnu postoje Kancelář prezidenta republiky přivítala. Následně však v krátké době, 21. února 2022, tehdejší policejní prezident informoval vedoucího KPR, že považuje za „zcela opodstatněné“ ponechat zvýšená bezpečnostní opatření spojená od roku 2016 s plošnými prohlídkami. S ohledem na nepředvídatelnost vývoje konfliktu na Ukrajině je dle tohoto sdělení policejního prezidenta „mimořádně obtížné identifikovat veškeré potencionální bezpečnostní hrozby a jejich intenzitu“.

Po těchto náhlých obratech pozbyly Kancelář prezidenta republiky i Správa Pražského hradu důvěru ve způsob, jakým jsou na Pražském hradě nastavena bezpečnostní opatření ze strany Policie ČR.

Odbor tiskový KPR