Projev vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře při tiskovém briefingu

25. listopadu 2021

Přeji krásné odpoledne a jsem velmi rád, že mohu veřejnost seznámit s dobrou zprávou, kterou ostatně už víte, a sice že pan prezident byl dnes v deset hodin převezen z Ústřední vojenské nemocnice v Praze na zámek do Lán. Jak říkával pan prezident Masaryk: „Domů, do Lán.“

Navzdory lidem, kteří mu přáli jen to nejhorší, pan prezident za dobu své hospitalizace od 10. října roku 2021, ke které došlo v souvislosti se zhoršením jeho chronického zdravotního onemocnění, přešel v Ústřední vojenské nemocnici z lůžka intenzivní péče, přes lůžko akutní interní péče, až na lůžko péče následné. Jde o zcela standardní proces běžný u každého pacienta, u něhož dochází ke zlepšení zdravotního stavu v důsledku nemocniční léčby. Díky tomu po konzultaci s ošetřujícím lékařem profesorem Zavoralem mohl být dnes propuštěn do domácího ošetřování.

Toto rozhodnutí bylo umocněno řadou ústavních pravomocí, které hodlá pan prezident následně vykonat. Domácí zdravotní péči o prezidenta republiky převzal na žádost KPR a se souhlasem prezidenta republiky registrovaný poskytovatel zdravotních služeb domácí péče společnost Senior Home Group patřící do skupiny Alzheimer Home, která je členem nadnárodního holdingu Penta Hospitals. Skupina patří k předním poskytovatelům dlouhodobé péče v České republice. Cílem domácí péče je udržování a podpora zdraví prezidenta republiky a domácí zdravotní péče bude panu prezidentovi poskytována všeobecnými sestrami, a to dle pokynů a ošetřovatelského plánu stanoveného ošetřujícím lékařem prezidenta republiky profesorem Zavoralem, a ten bude nadále pečovat o zdraví prezidenta republiky formou pravidelných návštěvních dnů stejně jako fyzioterapeut z Ústřední vojenské nemocnice.

Zároveň je zajištěn výkon úkonů hlavy státu a nepřetržitý kontakt s dalšími ústavními institucemi s Kanceláří prezidenta republiky.

Zámek Lány je jedním ze dvou stálých sídel prezidenta republiky a je náležitě vybaven po všech stránkách. Zítra tedy 26. v pátek ve dvanáct hodin v Lánech jmenuje prezident republiky Petra Fialu předsedou vlády.

V pondělí dopoledne se pan prezident prostřednictvím videokonference zúčastní setkání prezidentů visegrádské čtyřky, která je konána v Budapešti.

V patnáct hodin téhož dne bude zahájena série schůzek s kandidáty na ministry. Pan prezident přijme Ivana Bartoše. Jednotliví uchazeči budou přicházet za panem prezidentem podle abecedního pořadí. Po následující dva pracovní týdny tak budou v Lánech setkání s kandidáty.

Po setkání s kandidáty očekávám, že pan prezident bude opět hovořit s panem Fialou, v té době již premiérem, a budou následovat další kroky. Pan prezident nebude podléhat žádným tlakům, postupuje efektivně, pečlivě a zodpovědně ve vztahu k celé republice, která čelí mnohým obtížím. Pan prezident tedy dostojí svým slovům, bude dál intenzivně komunikovat s budoucím premiérem Petrem Fialou a přispěje k vytvoření nové vlády i svými připomínkami.

Děkuji vám za pozornost.

Vratislav Mynář, vedoucí KPR, Pražský hrad 25. listopadu 2021