Druhý den jednání prezidentů V4 a Slovinska a Srbska

3. října 2019

Dne 3. října 2019 pokračoval summit prezidentů zemí Visegrádské skupiny. Druhý summitový den se k prezidentům států V4 přidali prezident Slovinské republiky B. Pahor a prezident Srbské republiky A. Vučić. Jednalo se o unikátní příležitost, kdy na nejvyšší politické úrovni otevřeně debatovali prezidenti pěti členů EU s prezidentem kandidátské země.

Hlavním tématem jednání byla vztah EU k regionu Západního Balkánu. Mezi členskými státy EU panovala silná shoda na podpoře tzv. politiky otevřených dveří EU, tj. na potřebě nabídnout kredibilní evropskou perspektivu kandidátským zemím i těm, které o kandidaturu usilují. Všechny země V4 a Slovinsko čekají, že rozšiřování EU bude jednou z priorit nové Evropské komise. Západní Balkán zůstává jednou z konstant zahraniční politiky všech zúčastněných zemí.

Hlavní úkoly však leží na straně zemí Západního Balkánu. Přítomní prezidenti zdůraznili, že veškerý pokrok v přístupových jednáních bude vždy podmíněn plněním předepsaných kritérií i posunem v řešení bilaterálních sporů v regionu.

Prezidenti ocenili úsilí Srbska v přijímání a provádění domácích reforem. Uvítali jejich výsledky dosažené za poslední rok, které potvrzují odhodlání pokračovat na cestě do EU.

Srbský prezident opakovaně poděkoval za pozvání a dlouhodobou podporu, kterou každá ze zemí V4 Srbsku poskytuje. V4 označil jako „obrovskou naději“ pro Srbsko a vyzval přítomné prezidenty, aby se o pokračování procesu evropské integrace zasadili. Situace v Srbsku rozhodně není růžová a Srbsko dobře zná své domácí úkoly, které je odhodlané plnit. Vyhlídka evropské budoucnosti je pro zemi totiž otázkou života a smrti.

Summit byl zakončen neformálním oběhem v lovecké chatě V Luhu v Lánské oboře. Debata prezidentů byla věnována zejm. 30. výročí událostí roku 1989, které pro všechny zúčastněné  znamenaly začátek nové budoucnosti.

Při příležitosti lánského summitu V4, Slovinska a Srbska byl v Lánské oboře odhalen pamětní kámen.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv