Republikánský státní protokol má být laskavý

6. listopadu 2019

Protokol není bič na účastníky státních akcí. Dodržování stanovených pravidel má přispět nejen k důstojnosti akce, ale zároveň má pro přítomné vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru. K tomu patří rozumná míra flexibility na straně protokolářů a pochopení na straně hostů.

To poslední, čeho se skutečný znalec protokolu účastní, je emotivní veřejná polemika, natož s dámou.

Oslava státního svátku proběhla na Hradě důstojně, v souladu s protokolárními pravidly. Zasedací pořádek je vždy citlivou věcí a najdete mnoho argumentů a protiargumentů pro různé kombinace. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky měl místo v první řadě, usazení manželky vedle manžela je naprosto v pořádku. Představte si, jak trapně byste se cítili, pokud by vašemu manželovi či manželce neumožnili sedět vedle Vás. A jak ponižující by to bylo pro něj nebo pro ni. Prosím, abychom k těmto věcem přistupovali citlivě a s pochopením.

O tom, zda je správné, aby choť prezidenta vstoupila spolu s ním do Vladislavského sálu na fanfáry z Libuše, se vůbec odmítám bavit. Samozřejmě ano. Nehrajme si, prosím, na císařský dvůr a španělský dvorní ceremoniál. V roce 2019 je to směšné. Republikánský státní protokol má být uměřený a laskavý. Buďme takoví i k sobě navzájem.

Jan Novák ředitel Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv