Rozšířené slavnostní střídání Hradní stráže

1. ledna 2023

Dne 1. ledna 2023 ve 12.00 hodin proběhne u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky, Dne obnovy samostatného českého státu, na I. nádvoří Pražského hradu rozšířené slavnostní střídání stráží. V průběhu ceremoniálu bude na nádvoří přinesena státní vlajka v doprovodu strážných. Střídající jednotky tuto významnou událost uctí vzdáním pocty za zvuku státní hymny České republiky v podání Hudby Hradní stráže, která se představí v početnější formaci, než je obvyklé.

Kancelář prezidenta republiky