Šance provozovat historickou Vikárku

11. listopadu 2022

Veřejnou soutěž na provozovatele mimořádného objektu na Pražském hradě dnes vyhlásila Správa Pražského hradu. Hledá budoucího nájemce, který v rozsáhlém objektu v bezprostřední blízkosti katedrály zprovozní RESTAURACI VIKÁRKA, výčep, samoobslužnou restauraci a vinárnu. Součástí komplexu jsou i dvě předzahrádky v ulici Vikářská a dvorek Vikárky.

„Naším záměrem je najít za férových podmínek a v otevřené veřejné soutěži spolehlivého nájemce, s nímž budeme moci spolupracovat dlouhodobě. Nájem nabízíme na dobu pěti let,“
říká Jan Novák, ředitel Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky, který je pověřen řízením SPH.

„Budoucí provozovatel by měl důstojně reprezentovat nejen Pražský hrad, ale celou Českou republiku. Jedna z podmínek výběrového řízení je orientace na tradiční českou kuchyni. Zároveň myslíme na široké spektrum návštěvníků. Pražský hrad nemůže být jen pro majetné zahraniční turisty. Požadujeme proto nabídku aspoň čtyř kvalitních českých hlavních jídel v cenách do 230,- Kč“,
dodává Jan Novák.

Č.p. 38, bývalá královská „Lichtkomora“ (malá Vikárka) je původně renesanční dům postavený po roce 1559, barokně upravený kolem roku 1700. Mezi jeho slavné obyvatele patřil Oldřich de Savoza. Lichter Cämerer původně obýval komorník zodpovědný za osvětlení při dvorských záležitostech. Po roce 1754 jej získala Metropolitní kapitula výměnou za jiné objekty na Pražském hradě. V roce 1964 bylo spojeno v jeden celek dnešní Vikárky. Č.p. 39 (Velká Vikárka) je v zásadě renesančním objektem postaveným v druhé polovině 16. století (východní část), dostavěným kolem roku 1600 (západní část). Barokní přestavbou byl objekt upraven kolem roku 1750. Oba domy byly opět stavebně upraveny v průběhu 19. století. 

Během první poloviny 19. století zde v kapitulních domech vznikl šenk, který se postupně rozšiřoval. V letech 1964 až 1965 proběhla přestavba objektů do současné podoby. Restaurace Vikárka byla uzavřena od 30. června 2014 a prošla kompletní rekonstrukcí dokončenou v roce 2022. 

Podle Vratislava Mynáře, vedoucího KPR, je třeba Vikářskou ulici oživit. „Výhodná poloha v srdci Pražského hradu předurčuje Vikárku k velké návštěvnosti během dne i do pozdních večerních hodin. Vikárka patří k české kulturní tradici, kdo by neznal příběhy pana Broučka. Doufáme, že čeští i zahraniční hosté budou mít brzy příležitost vracet se sem za stejně dobrým jídlem a pivem, na jaké vzpomínají pamětníci,“ přeje si Vratislav Mynář.

Výběrové řízení je uveřejněno na https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-hradu/vyberova-rizeni a termín pro přihlašování uchazečů je do 30. listopadu 2022 do 10.00 hodin.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky