Sdělení Správy Pražského hradu

4. prosince 2023

Správa Pražského hradu vyhlásila 4. prosince 2023 veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v areálu Pražského hradu ve Zlaté uličce. 

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku je vyhlášena podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Nabídky zasílejte poštou nebo osobně předejte do podatelny Správy Pražského hradu, která se nachází na III. nádvoří Pražského hradu (hlavní vstup do Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu).

Podatelna je otevřena každý pracovní den od pondělí do pátku v době mezi 8.00-16.00 hodinou.

Nabídky doručte nejpozději do 11. ledna 2024 do 10.00 hodin s označením této adresy:

Správa Pražského hradu
Odbor nemovitého majetku
Marta Průšová
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

 

Podrobné informace o pronajímaných objektech naleznete zde.

Odbor komunikace KPR

Fotogalerie

Sdělení Správy Pražského hradu
Sdělení Správy Pražského hradu
Sdělení Správy Pražského hradu
Sdělení Správy Pražského hradu
Sdělení Správy Pražského hradu