Drobečková navigace


Společné prohlášení mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou u příležitosti státní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Vietnamu

8. června 2017

Na pozvání prezidenta Vietnamu J.E. Tran Dai Quanga vykonal prezident republiky J.E. Miloš Zeman státní návštěvu Vietnamu v termínu od 6. do 8. června 2017. 

Prezidenta republiky Miloše Zemana doprovodila početná podnikatelská delegace sestavená Svazem průmyslu a dopravy ČR. Podnikatelské mise se zúčastnilo 60 zástupců českých firem z různých oborů. 

V průběhu návštěvy prezident republiky Miloš Zeman jednal s prezidentem Tran Dai Quangem, uskutečnil zdvořilostní setkání s generálním tajemníkem Komunistické strany Vietnamu Nguyen Phu Trongem a předsedkyní Národního shromáždění Vietnamu Nguyen Thi Kim Ngan, dále se setkal s místopředsedou vlády Vuong Dinh Hue. Rovněž se zúčastnil Česko-vietnamského obchodního fóra a setkal se se zástupci krajanů.

Bilaterální jednání prezidentů se odehrálo v přátelské atmosféře vzájemného porozumění. Prezidenti se informovali o politické a ekonomické situaci v jejich zemích, stejně jako o národních zahraničních politikách a prioritách v mezinárodní politice. Diskutovány byly rovněž konkrétní opatření podpory dvoustranných vztahů; proběhla výměna názorů na mezinárodní i regionální otázky, které jsou předmětem oboustranného zájmu.

Prezident Vietnamu znovu potvrdil, že Vietnam přikládá důležitost upevnění přátelství a spolupráci ve všech oblastech s tradičními přáteli ve střední Evropě, zejména pak s ČR. Poblahopřál ČR k hospodářské prosperitě. Prezident republiky Miloš Zeman vyzdvihl ekonomický rozmach, kterého Vietnam dosáhl. Potvrdil silný zájem ČR na dalším rozvoji přátelských a vzájemně prospěšných vztahů s Vietnamem.

Obě strany velmi pozitivně hodnotí posilování tradičního přátelství a spolupráce ve všech sférách za 67 let od navázání diplomatických styků mezi Vietnamem a ČR; vítáno je zachování a posílení politického dialogu na vysoké úrovni, stejně jako vzájemné návštěvy mezi ministry, institucemi a regiony obou zemí. Prezidenti vyjádřili politickou vůli využít příhodného okamžiku k dalšímu posílení spolupráce v oblastech oboustranného zájmu.

V této souvislosti prezidenti vyslovili přání zřídit přímé letecké spojení mezi ČR a Vietnamem. Oba prezidenti osloví příslušné národní instituce, aby vedly o této věci jednání a dohodly se na podrobnostech.

Obě strany jsou potěšeny, že byla uzavřena Smlouva mezi Vietnamem a ČR o předávání odsouzených osob a Smlouva mezi Vietnamem a ČR o spolupráci v boji proti trestné činnosti.
Prezidenti rovněž vyjádřili radost ohledně podepsání 7 memorand o porozumění mezi následujícími partnery:

Optokon Group a Sinh Phuc Technology Systems;
Dřevojas a Hao Canh Porcelain Production and Trading;
East Sea Travel & Air Service Group a Indovina Bank;
ClineX a Dapharco;
Techniserv Group a Quoc Te;
Nemocnice na Homolce a Nemocnice přátelství v Hanoji;
Vari a James Boat Technology.

Obě strany vysoce ocenily nadějný výsledek obchodní a investiční spolupráce, potvrdily záměr společně pracovat na zvýšení obchodní výměny a jejím vybalancování. Obě strany vyjádřily vůli vytvořit vzájemně příznivé podmínky pro vyhledávání obchodních a investičních příležitostí. Potvrdily odhodlání zajistit příznivý právní rámec a usnadnit vznik přátelské atmosféry pro efektivní spolupráci investorů a podnikatelů obou zemí. 

Obě strany si velmi váží role Společné komise pro ekonomickou spolupráci mezi ČR a Vietnamem potvrzující velký potenciál a příležitosti ke spolupráci mezi zeměmi. Obě strany souhlasily s provedením důkladných příprav na 6. zasedání Komise, které se dle očekávání uskuteční v roce 2018 v Hanoji.

Obě strany se dohodly na podpoře a posílení spolupráce v různých oblastech, např. zemědělství, vědě a technologiích, životním prostředí, energetice, vzdělávání a profesním tréninku, kultuře, turismu, právních a justičních věcech, atd.

Obě strany vysoce ocenily dobře zavedené vztahy v oblasti obranné spolupráce. Nadále budou hledat cesty, jak obrannou spolupráci posílit.

Obě strany souhlasí se vzájemnou podporou v mezinárodních a regionálních otázkách oboustranného zájmu. Souhlasí, že budou úzce koordinovat a spolupracovat na mezinárodních a regionálních fórech a v organizacích, zejména v OSN, WTO a ASEM. Dále pak zváží vzájemnou podporu kandidatur na členství v mezinárodních organizacích a fórech. Obě země jsou oddány zachování míru a stability, podpoře námořní bezpečnosti a svobodě plavby v Jihočínském moři, jakož i svobodnému přeletu nad ním. Obě strany zdůrazňují důležitost urovnání územních sporů prostřednictvím mírových prostředků, a to v souladu s mezinárodním právem.

Obě strany podporují brzkou ratifikaci a implementaci smlouvy o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (FTA).

Prezidenti vyzdvihli význam lidské dimenze v politické a ekonomické spolupráci. Shodli se, že demokracie a vláda práva jsou úhelnými principy, které obě strany budou podporovat.

Obě strany se dohodly na spolupráci při prosazování a ochraně lidských práv, a to včetně implementace mezinárodních lidskoprávních nástrojů.

Prezidenti sdílejí hluboké znepokojení nad reálnými hrozbami, které pro mezinárodní společenství představují terorismus, extrémismus, ilegální obchod s drogami a další nadnárodní organizované zločiny. V tomto ohledu obě strany dosáhly vzájemného porozumění, že je třeba posílit spolupráci, aby bylo možné těmto hrozbám čelit.

Prezident Vietnamu vyjádřil vděčnost ČR za vytváření příznivých podmínek pro vietnamskou komunitu žijící v ČR. Prezident republiky Miloš Zeman ocenil přínos vietnamské komunity ČR při rozvíjení přátelství mezi zeměmi.

Obě strany vyjádřily uspokojení nad výsledky státní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana do Vietnamu a zhodnotily tuto návštěvu jako významnou politickou událost vedoucí k posílení a podpoře tradičního přátelství a mnohaúrovňové spolupráce mezi Vietnamem a ČR.

Prezident republiky Miloš Zeman vyjádřil upřímnou vděčnost za laskavé a srdečné přijetí, kterým Vietnam zahrnul jeho i celou delegaci. U této příležitosti pozval prezidenta Vietnamu J.E. Tran Dai Quanga ke státní návštěvě ČR. Prezident Vietnamu uvítal pozvání s velkým potěšením a vyjádřil přání navštívit ČR ve vhodném termínu, který bude dohodnut diplomatickou cestou.

neoficiální překlad

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv