Stanovisko KPR k otevřenému dopisu senátora Jiřího Růžičky a poslance Jana Laciny

3. ledna 2022

Autoři výzvy zřejmě s cílem svého zviditelnění šíří hloupé a průhledné dezinformace. Bezpečnostní kontroly na vstupech provádí Policie České republiky na základě vlastní analýzy rizik z května roku 2021 a na základě vlastních oprávnění podle zákona.

Kancelář prezidenta republiky pouze dodržuje doporučení těchto složek. V hodnocení bezpečnostních rizik se Kancelář prezidenta republiky s Policií ČR zcela neshoduje a opakovaně projevila zájem o zmírnění stávajících opatření.

V rámci možností Pražský hrad zůstává i nadále otevřený pro veřejnost a je průchozí v souladu s Návštěvním řádem.

Nelze však očekávat, že Kancelář prezidenta republiky bude vůči Policii ČR, jejíž práce si váží, postupovat jinak než konstruktivně a s pochopením pro její úkoly. Pouze v souladu a dobré spolupráci všech státních institucí je možno zajistit bezpečnost naší nejvýznamnější národní kulturní památky.

Tyto informace jsou veřejné a všeobecně známé.

Je s podivem, že oba dobře placení ústavní činitelé s rozsáhlým aparátem placených asistentů a poradců si nejsou schopni tato fakta zjistit, a místo toho se svými provokacemi snaží vzbuzovat nenávist.

Kancelář prezidenta republiky doporučuje všem neúspěšným účastníkům pokusu o puč vůči prezidentu republiky v době nemoci prezidenta republiky, aby při výběru dalších témat útoků vůči prezidentu republiky brali v potaz fakta, a nikoli pouze snahu o vlastní zviditelňování v médiích a na sociálních sítích.

5. ledna 2022
Doplnění:

Bezpečnostní kontroly na Pražském hradě podle sdělení Policie ČR odpovídají aktuální situaci v zahraničí i České republice a platnému prvnímu stupni ohrožení terorismem.

Připomínáme v této souvislosti incident z minulých dní, kdy Policie ČR zadržela muže, který hrozil odpálením bomby v areálu Pražského hradu - odkaz zde.

 

 

Kancelář prezidenta republiky