Stanovisko KPR k postoji Petra Pavla k trestné činnosti páchané proti České republice

11. ledna 2023

Kandidát na prezidenta České republiky Petr Pavel zveřejnil v pátek dne 6. ledna 2023 proklamaci, že jedná o vrácení dne 19. ledna 2015 odcizené vlajky prezidenta republiky, tedy státního symbolu České republiky.

K tomu je třeba důrazně připomenout, že již v roce 2017 byli všichni tři pachatelé za toto zločinné jednání pravomocně odsouzeni za spáchání celkem tří trestných činů a zároveň odsouzeni k náhradě škody České republice. V tomto trestním řízení, v rozsahu nemajetkové újmy, se účastnila Česká republika jako poškozená na své svrchovanosti a totožnosti. Poškozenou tedy nebyla žádná konkrétní fyzická osoba, včetně prezidenta republiky Miloše Zemana, ale Česká republika jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana (článek 1 odst. 1 Ústavy). Jinými slovy, jako poškozený u soudu nebyl nikdo “z Hradu”, ale lid České republiky.

Veřejné schvalování trestného činu nebo i jen vychvalování jeho pachatele pro jeho spáchání, kdy postačí i veřejné prohlášení respektu k jeho jednání jako partnera k dohodě, je podle trestního řádu České republiky trestným činem. Schvalování trestného činu, avšak jen pokud je trestný čin zločinem. V daném případě však soudy obou stupňů shledaly pachatele vinnými z trestných činů v mírnější kvalifikaci přečinů, neboť jejich trestnou součinnost nakonec nepojaly jako činnost organizované skupiny.

Pokud však předmětem takového vyjednávání je majetek České republiky, získaný a držený spácháním trestného činu, bude Kancelář prezidenta republiky s napětím očekávat postup příslušných orgánů, které jsou dle zákona povinny být činné v příslušných řízeních.

Kancelář prezidenta republiky