Tisková konference: Zrušme či upravme bezpečnostní kontroly

15. listopadu 2022

V úterý dne 15. listopadu 2022 se uskutečnila tisková konference Kanceláře prezidenta republiky k tématu bezpečnostních kontrol návštěvníků Pražského hradu.

Témata: 
- další postup KPR a SPH
- ztráta důvěry v počínání Policie ČR
- apel na kompletní revizi bezpečnostních opatření
- vymístění přístřešků a protitankových zábran
- konkrétní návrh dalších opatření
- opatření proti tvoření front
- výzva k vzájemné spolupráci
- výzva ministru vnitra Vítu Rakušanovi

Odbor tiskový KPR