Drobečková navigace


Tiskový brífink v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

16. dubna 2019

Upozorňujeme redakce,

že dnes, tedy v úterý dne 16. dubna 2019, se od 17.00 hodin uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha tiskový brífink, v průběhu kterého vás seznámíme s technickými protipožárními opatřeními a sdělíme, jaká konkrétní opatření byla v nedávné minulosti přijata a jak je pravidelně zajišťována protipožární bezpečnost v tomto objektu. Zároveň budete mít možnost natočit interiéry specializovaných restaurátorských dílen, ve kterých jsme připraveni poskytnout součinnost a pomoc při obnově uměleckých děl z Notre-Dame.

* 17.00 hodin začátek tiskového brífinku
Sraz novinářů je na III. nádvoří před vchodem do Kanceláře prezidenta republiky (vchod pod balkonem)

Pro vstup do areálu Pražského hradu lze, po předložení novinářského průkazu, využít „zaměstnanecký vchod“ z ulice U Prašného mostu (směrem od tramvajové zastávky Pražský hrad). Telefon pro nahlášení vjezdů: 224 372 481. Bližší informace Vít Novák tel. 775 869 740.

Odbor tiskový KPR

zpět na seznam zpráv