Ústavní akt 28. října odložen

22. října 2020

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ing. Vratislav Mynář vystoupil ve čtvrtek dne 22. října 2020 na Pražském hradě na tiskovém brífinku, aby seznámil veřejnost s rozhodnutím prezidenta republiky odložit ústavní akt předávání státních vyznamenání pořádaný u příležitosti státního svátku 28. října:

Dámy a pánové, milí spoluobčané, dobrý den,

dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním tiskovém brífinku Kanceláře prezidenta republiky konaném k tématu uskutečnění ústavního aktu předání vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října.

28. říjen je jedním z řádových dnů, během kterých prezident republiky podle Ústavy ČR čl. 63, bod 1, písmeno h) „propůjčuje a uděluje státní vyznamenání“.

Hned na úvod uvedu na pravou míru dezinformaci, která se objevila v médiích a podporují ji někteří politici.

Od samého začátku neuvažujeme a nikdy jsme neplánovali po skončení ústavního aktu žádnou recepci, raut či, chcete-li, party.

Ústavní akt předávání státních vyznamenání byl vždy plánován pouze ve Vladislavském sále za dodržení všech hygienických podmínek a v souladu s rozhodnutím vlády za účasti pouze vyznamenaných, pana prezidenta a nejnutnějšího personálu či televize. Všichni vyznamenaní roušky, rozestupy mezi nimi, všichni test na Covid-19 ne starší 24 hodin.

Nebyli pozváni ústavní činitelé, politici, senátoři, poslanci, diplomaté, církevní hodnostáři, speciálně pro někoho nebyli pozváni ani soudci, rektoři, vzácní hosté. Prostě kromě vyznamenaných nikdo další.

Na základě doporučení ministra zdravotnictví pana profesora Prymuly se prezident republiky rozhodl, že slavnostní akt předávání státních vyznamenání bude odložen a bude se konat příští rok, 28. října 2021.

Seznam těch, kterým bylo státní vyznamenání uděleno nebo propůjčeno, bude zveřejněn 28. října ve 20:00 hodin na stránkách Pražského hradu.

Chtěl bych poděkovat všem vyznamenaným, kteří se nebáli přijet na Pražský hrad a osobně převzít ocenění z rukou pana prezidenta. V této těžké době je v tom kus osobní statečnosti a zaslouží si úctu a obdiv.

Chtěl bych se také všem letos vyznamenaným omluvit za slova primátora Hřiba, který slavnostní akt předávání vyznamenání nazval „party na Hradě pro papalášskou smetánku“. Mezi vyznamenanými jsou veteráni 2. světové války, kteří bojovali za naši budoucnost, za vlast, za národ, jsou mezi nimi osobnosti, které denně bojují za naše životy s epidemií, je mezi nimi mistr Karel Gott. Tyhle všechny primátor Hřib označil za „hladová prasata“.

Je to nejstrašnější urážka všech vyznamenaných v téměř stoleté historii tohoto významného aktu. Urážka těch, kteří na rozdíl od něho pro tuhle zemi vykonali mnoho dobrého. Kdyby v sobě měl aspoň trochu slušného vychování, tak se za svá slova omluví, okamžitě odstoupí a někde v soukromí si nafackuje. Nechám na vás, vážení spoluobčané, abyste si sami udělali obrázek o tom, co to je za člověka.

Jako připomínku tohoto významného dne a pro povzbuzení nás všech proběhne v pravé poledne slavnostní střídání Hradní stráže, kde v závěru zazní státní hymna České republiky.

Dále bude večer 28. října slavnostně v barvách české trikolóry nasvíceno I. nádvoří Pražského hradu.

Vážení spoluobčané, dovolte mi poděkovat za vaši pozornost a všem nám přeji hodně, opravdu hodně zdraví.

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky