Utajované dokumenty nebyly zničeny

7. dubna 2022

Server iRozhlas.cz uvádí lživé informace, když Kancelář prezidenta republiky obviňuje ze zničení utajovaných dokumentů dříve než ve lhůtě stanovené řádnou skartační komisí.

Zápisy v jednacích protokolech KPR jsou serverem iRozhlas.cz interpretovány v rozporu se skutečností. Všechny utajované dokumenty uvedené v textu redaktorů Chaloupské, Štorkána a Mikela ze dne 7. 4. 2022 prošly skartačním řízením, byly vyřazeny a určeny ke zničení.

To ovšem neznamená, že byly všechny ihned fyzicky zničeny, jak zcela nepravdivě tvrdí tři zmínění redaktoři serveru iRozhlas.cz.

K tomu došlo v rámci skartací, a to pověřenými osobami a na certifikovaných zařízeních, pouze u těch utajovaných dokumentů, u nichž to platné předpisy umožňují.

Zbytek uvedených spisů je uschován v trezorech Pražského hradu a bude standardně zničen po uplynutí příslušné lhůty. To se následně projeví také zápisem v jednacích protokolech.

KPR o tom předloží důkazy v takové podobě, aby zároveň neohrozila ochranu utajovaných informací.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky