Vedoucí KPR důrazně odmítá další pomlouvačnou kampaň

18. září 2020

(Praha, 18. září 2020) - Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ing. Vratislav Mynář dostal dne 16. září 2020 od reportéra serveru SeznamZpravy.cz Janka Kroupy sadu dotazů. Z těchto dotazů vyplývá snaha vyfabulovat absurdní obvinění prezidenta republiky a kancléře prezidenta republiky z osobního prospěchu v souvislosti s neuskutečněnou investicí do společnosti Důl Radim.

Toto je doslovný přepis otázek Janka Kroupy včetně pravopisných chyb a překlepů:

„Z jakého titulu jste se účastnoval jednání se Cefc a později i Citicem?
Proč jste do obchodu přivedl Ivana Kyselého?
Za co presne jste měl mít nejprve podíl ve firmě, potom 500mil a později 230mil?
Byla účast Číňanů opravdu Vás nápad?
Je pravdou ze jste oplátkou zařídil účast pana Jie v Lanech na jednání českého a čínského prezidenta, zároveň potom když jednání selhavala prezident Zeman v důsledku odmítl jet do Činy?
Mej prezident podíl v tomto "obchodu"?“

Vzhledem k závažnosti spekulací, které z výše uvedených dotazů vyplývají, se rozhodl kancléř Ing. Vratislav Mynář učinit následující prohlášení:

„Jednou z hlavních priorit prezidenta České republiky pana Miloše Zemana je ekonomická diplomacie. Jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky mám za úkol od prezidenta republiky konkrétní naplnění jeho politického zadání cestou podpory českých podnikatelů a zahraničních investorů vstupujících do České republiky.

Když se na mě proto obrátili statutární zástupci společnosti Důl Radim a.s. (dnes Důl Premiot a.s.) dvěma oficiálními dopisy, prvním dne 14. ledna 2016 a druhým dne 15. října 2018, snažil jsem se jim logicky vyhovět podobně jako všem dalším českým podnikatelům. Ve svých dopisech požádali o zprostředkování styku se společností CEFC (v roce 2016) a CITIC (v roce 2018). Projekt Dolu Radim mi byl prezentován jako projekt vytvoření pracovních míst v regionu postiženém vysokou nezaměstnaností a mým jediným cílem bylo pomoci podnikatelskému projektu, ze kterého by měli prospěch občané České republiky.

Společnost CEFC mě následně informovala, že cestou společností Deloitte a AK Pokorný, Wagner & partneři provedla hloubkové due diligence tohoto projektu a vzhledem k vážným právním a finančním rizikům nemá zájem o navázání ekonomické spolupráce.

V roce 2018 jsem byl informován ze strany představitelů Dolu Radim, že došlo k odstranění zjištěných vad, a proto jsem předal jejich druhou žádost společnosti CITIC. Ani tato společnost po provedených auditech neměla zájem do tohoto projektu investovat.

Se vší důrazností kategoricky odmítám jakékoliv spekulace v souvislosti s panem prezidentem Milošem Zemanem, který o projektu nebyl informován, tudíž o něm ani nejednal a nemohl z něj mít jakýkoliv podíl.

Důrazně také odmítám, že bych měl mít v případě realizace transakce jakýkoliv osobní prospěch či dokonce majetkový podíl v projektu Dolu Radim ve výši 500 miliónů Kč, resp. 230 miliónů Kč, ať již přímo či zprostředkovaně.  

Za společnost Důl Radim se mnou vždy jednal pan Radim Masný. Ten mi v nedávné minulosti naznačoval, že pokud mu nepomohu odvrátit hrozbu insolvence, pošpiní mě v médiích. Nikdy jsem netlačil na žádného investora. Rozhodnutí čínské strany nenavázat ekonomickou spolupráci bylo jejich výsostným podnikatelským rozhodnutím.

Je mi velice líto, že pan Janek Kroupa jednostranně přebírá pomlouvačnou kampaň a spekulace, které nemají žádný reálný základ.

Je úplně absurdní, že jsem obviňován z budoucího prospěchu z investice, která nikdy nebyla zrealizována.

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky