Vedoucí KPR přijal ruského velvyslance

26. května 2021

V zájmu zamezení šíření spekulací a dezinformací informujeme, že v úterý dne 25. května 2021 se vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář setkal na Pražském hradě s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Ruské federace v České republice Alexandrem Zmejevským.

Je třeba zdůraznit, že schůzka se uskutečnila na žádost ruské strany a ruský velvyslanec při ní požádal o pomoc při řešení budoucnosti Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v Praze.

Další činnost Střední školy při Velvyslanectví RF je ohrožena kvůli aktuálnímu stavu česko-ruských vztahů. S cílem dosažení početní parity mezi pracovníky zastupitelských úřadů obou zemí začne od 1. června platit limit na maximální počet diplomatických a administrativně-technických pracovníků na ruském velvyslanectví v Praze. Toto početní omezení dopadne i na pedagogický a technický personál Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v Praze, které tím pádem hrozí uzavření.

Ministrům zahraničních věcí a v kopii pak prezidentům obou zemí byla v této souvislosti zaslána petice za záchranu školy, kterou podepsalo více než 220 absolventů a rodičů současných žáků školy. (Kopie petice zde petice.pdf)

Ruský velvyslanec konkrétně požádal o pomoc při získání pobytových povolení v režimu Zákona o pobytu cizinců na území ČR (tj. nikoli o jejich vynětí z početních limitů podle článku 11 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích) pro pracovníky školy tak, aby i nadále mohli vykonávat pedagogickou činnost.

Vedoucí KPR v reakci přislíbil, že v zájmu minimalizace dopadů současného stavu česko-ruských diplomatických vztahů na praktickou spolupráci, ale zejména na životy konkrétních obyčejných lidí – rodičů žáků školy, postoupí žádost ruské strany MZV ČR, resp. MV ČR, aby se záležitosti věnovaly. Obyčejní lidé a jejich děti se nesmí stát rukojmími stavu diplomatické relace mezi ČR a RF, což, jak je nutno upozornit, recipročně platí na obou stranách.

Ruská škola v Praze má přitom bohatou historii sahající až k tzv. ruské akci prezidenta T.G. Masaryka a dnes poskytuje vzdělání nejen potomkům pracovníků ruského velvyslanectví a jeho přidružených součástí, ale také dětem občanů Ruské federace, Ukrajiny a dalších zemí, kteří žijí v České republice.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky