Vedoucí KPR zaslal dopis Kristýně Bašné

19. listopadu 2020

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář zaslal dopis autorce projektu PlatyÚředníků.cz Kristýně Bašné.

Vážená paní Bašná,

dne 14. září 2020 zveřejnila Kancelář prezidenta republiky na svých webových stránkách podrobné informace o platech a odměnách vedoucích pracovníků včetně platu mého. Zároveň s tím jste byla vyzvána k transparentnosti Vy sama, neboť zatímco se musí přes pět desítek státních organizací a několik soudů nyní v době koronavirové krize zabývat Vašimi „žádostmi o informace“, o financování Vašich aktivit podáváte jen velmi stručné a neúplné informace.

Byla jste vyzvána k transparentnímu a úplnému odtajnění finančních toků, které se týkají Vašeho projektu podporovaného takřka výhradně z peněz daňových poplatníků, neboť neziskové organizace, které Vás podporují, jsou zároveň významnými příjemci různých dotací a grantů. Například projekt Rekonstrukce státu či spolek Frank Bold Society, který ročně mezi své zaměstnance rozdělí okolo 12 milionů korun na mzdách.

Doposud jsme od Vás žádné informace neobdrželi, a to ani prostřednictvím Vašich webových stránek. Žádám Vás tedy znovu – taktéž formou symbolické žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí výše zmiňovaných informací, a to v nejbližším možném termínu.

Na závěr si dovolím poznámku. Zveřejňování platů významných státních institucí má podle Vás vést ke konstruktivní debatě. Přestože od zveřejnění platů vedoucích představitelů KPR uplynuly takřka dva měsíce, doposud jsem konstruktivní debatu nezaznamenal. Prosím, pokud Vy ano, neváhejte mi společně s odtajněním Vašich platových poměrů zaslat i případné odkazy na výsledky konstruktivních debat na toto téma.

S pozdravem
 
Ing. Vratislav Mynář