Výběrové řízení na provozovatele kavárny

20. prosince 2022

Správa Pražského hradu dnes se souhlasem Kanceláře prezidenta republiky vyhlásila veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu jednoho z nejkrásnějších, přitom však klidných prostor Pražského hradu. Jde o otevřenou soutěž na provozování KAVÁRNY S PŘEDZAHRÁDKOU V JÍZDÁRNĚ Pražského hradu.

Kavárna se nachází v přízemí Jižního křídla Jízdárny z ulice u Prašného mostu. Pronajímané prostory se skládají z kavárny s předzahrádkou a bookshopu o celkové výměře 274 m2. Správa Pražského hradu hledá kvalitního partnera. „Zároveň se aktivně přihlašujeme ke spolupráci se subjekty, které pomáhají slabým a jinak znevýhodněným spoluobčanům“, říká ředitel Sekce administrativní KPR pověřený řízením SPH. Ve výběrovém řízení budou proto upřednostňovány nabídky uchazečů, kteří jsou uznáni Úřadem práce České republiky za zaměstnavatele na chráněném trhu práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Vedoucí KPR Vratislav Mynář přibližuje strategii Kanceláře prezidenta republiky při pronájmech prostor v areálu Pražského hradu: „Máme zájem na co nejlepším využití prostor sloužících k podnikání na Pražském hradě. Snažíme se vytvořit zdravé konkurenční prostředí, aby zde nabídka občerstvení nebyla určena jen movitým zahraničním turistům. Klademe důraz na férovou veřejnou soutěž a nezapomínáme ani na spoluobčany potřebující naši pomoc.“

Nabídky musí být Správě Pražského hradu doručeny nejpozději do 16. ledna 2023 do 10.00 hodin.

Podrobnosti naleznete na stránkách Pražského hradu https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-hradu/vyberova-rizeni

Kancelář prezidenta republiky